วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ใครคือครู (กลอนวันไหว้ครู)

ใครคือครู   กลอนวันไหว้ครู 
CAPO: 2 
Am    C        G         Am      
ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
      C        G        Am      
ใช่อยู่ที่  ปริญญามหาศาล
       Fmaij7  Em7    Am        
ใช่อยู่ที่     เรียกว่า  ครูอาจารย์
        Em                    Am
ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
Am    C        G       Am
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด
     C    G       Am      
ให้รู้ถูก รู้ผิดคิดอ่านเขียน
      Fmaij7  Em7       Am        
ให้รู้ทุกข์      รู้ยาก  รู้พากเพียร
        Em                   Am  
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน
Am  C        G       Am
ครูคือผู้ ยกระดับวิญญาณมนุษย์
       C        G       Am
ให้สูงสุด  กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
      Fmaij7  Em7       Am        
ครูคือผู้       สั่งสม  อุดมการณ์
        C           G        Am  
มีดวงมาน  เพื่อมวลชนใช่ตนเอง
Am  C        G       Am
ครูจึงเป็น   นักสร้าง ผู้ใหญ่ยิ่ง
        C                  G           Am
สร้างคนจริง  สร้างคนกล้า  สร้างคนเก่ง
         C         G               Am
สร้างคนให้  ได้เป็น  ตัวของตัวเอง
จบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น